Myndighedsprojekt

Et myndighedsprojekt forudsætter at der foreligger et skitseprojekt, og det indeholder følgende:

Dialog med kommunen ved møder
Et møde med jer undervejs
Tegningsmateriale i målestok 1:100 med principiel møblering, et snit i målestok 1:50 samt situationsplan i mål 1:200. Beskrivelse af den samlede arkitektoniske holdning, og motiveret valg af konstruktioner og materialer.

Redegørelse for etageareal og bebyggelsesprocent samt højdegrænseplan.

Jeg har en fast pris på myndighedsprojekter for boliger under 200 m2:  19.500 kr. incl. moms. Prisen er uden ingeniørberegninger af energi og statik, og jeg hjælper gerne med at få indhentet et fast tilbud på ingeniørens arbejde.

Skriv et svar